Co je Montessori a jak zajistit pro děti připravené prostředí?

Co je Montessori?

Možná máte zcela jasnou představu, jak chcete vychovávat své dítě. Obvykle však jen do té doby, než se vám nenarodí a vy zjistíte, že mnohé z výchovných metod na něj vůbec neplatí. Mnohdy se ukážou být chybnými, jindy prostě nejsou vhodné pro naše dítě. Existuje poměrně hodně různých pedagogických směrů, které se snaží nabídnout řešení. A nejen nám rodičům. Především cílí na děti a na využití jejich potenciálu. Jedním z nejpopulárnějších je dnes Montessori pedagogika. Každý rodič už o Montessori slyšel, ale jen hrstka lidí skutečně ví, o co jde.

Alternativní školství je v kurzu

Montessori patří mezi alternativní pedagogické směry. Setkáme se s několika, tzv. montessoriovské školy jsou však dnes asi nejpopulárnější, a dokonce se řada rodičů snaží uplatňovat Montessori doma, tedy v domácí výchově. Dalšími bývají waldorfské školy, daltonské školy, méně známe u nás pak freinetovské školy, tzv. Jénský plán, program Step by Step (český název projektu je Začít spolu), projekt Zdravá škola, ale jde též o lesní školky.

Montessori pedagogika je uceleným programem alternativního vzdělávání v mateřských školkách a na základních školách. U nás tvoří pouhé 0,2 % základních škol, zatímco v Německu až 2 %. Přesto se zdá, že dnes většina maminek touží dát dítě do tohoto typu školního zařízení. Jde však vesměs o soukromé, a tudíž placené školky a školy. Na to běžná rodina mnohdy nemá, nebo do placeného základního vzdělávání není ochotna investovat.

Vše důležité o Montessori

Montessori školky, školy a obecně Montessori filozofie vychází z poznatků a díla italské pedagožky, Marie Montessori (1870–1952), která pracovala s mentálně zaostalými dětmi, věnovala se pedagogice obecně, psychologii i pediatrii. Za svůj život vytvořila ucelený výchovný a vzdělávací systém, který se zaměřuje na podporu činnosti dítěte bez stresu, nátlaku a bez autoritativního přístupu. Pedagog či učitel je pouhým průvodcem dítěte na cestě za jeho objevováním, vzděláváním se a kreativním rozvojem.

Interaktivní dětský stoleček pro děti

Tento propracovaný systém je v mnoha ohledech zcela odlišný od klasické pedagogiky či výchovy. Dítě nenapomíná. Taktéž se snaží zamezit vzniku závislosti dítěte na pochvalách. Takže žádné pochvaly ani známky. Cílem je posílit zdravé sebevědomí a sebedůvěru dítěte i bez pochval. Pokud je dítě schopné naložit bezpečně se svojí svobodou, je mu poskytována. Chyby nejsou problém, právě naopak. Jsou součásti vzdělávání a doslova se zde uplatňuje rčení: „Chybami se člověk učí.“

Důležité v Montessori pedagogice jsou i vhodné materiály a pomůcky. Ty musí být vždy s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte. Mnohé z prvků těchto hraček a pomůcek se dostaly i mezi běžně používané hračky a patří mezi ty nejžádanější. Dřevěná abeceda a dřevěná čísla, dřevěné hračky obecně, smirková abeceda, interaktivní stoleček pro menší a interaktivní stůl pro větší děti, labyrint s korálky, naučné hodiny i mnohé další Montessori pomůcky, nazývané též Montessori hračky, mění smyslové vnímání a vzdělávání našich dětí. Mají je ve své výbavě Montessori školky i školy, ale kupují je i rodiče. Dříve extrémně drahé Montessori pomůcky naleznete v našem E-shopu za velmi rozumné ceny!

Pomoz mi, abych to dokázal

V Montessori však nejde jen o hračky. Jiné jsou i samotné hry pro děti, které jsou spojeny se smyslovým poznáváním světa. Děti se třeba nehrají s napodobeninami skleniček, ale se skutečnými sklenkami, protože součástí poznání je i to, že sklínka je rozbitná. Děti se tak setkávají s reálnými situacemi a používají ke hře reálné předměty. „Pomoz mi, abych to dokázal“ je hlavním mottem Montessori pedagogiky a nás dělá průvodci dětí v jejich zkoumání a poznávání reálného světa. Každé navíc jde vlastním tempem. Co na tom, že pro tříleté dítě je desítková soustava ještě nepochopitelnou. Klidně ji může zkoumat. Dětem se nebrání zkoušet to, co je pokládáno za činnost pro starší. Na nás dospělých v tomto systému zůstává děti nikam netlačit, ani netahat, žádná push/pull metoda. Pomáháme, jenom když jsme dětmi požádáni.

Jaká je tedy přesná role nás dospělých v Montessori výchově?

I v Montessori výchově samozřejmě platí, že jsme jako dospělí vzorem pro dítě. Inspirujeme jej svým vyjadřováním, chováním, ukazujeme, jak pracovat s materiálem a dítě nenásilně s tímto materiálem propojujeme. Pro činnost dětí připravujeme vhodné prostředí. Vždy vzhledem k aktuálnímu senzitivnímu období dítěte, tedy k vývojové fázi, ve které se nachází. Ty podrobně popsala Marie Montessoriová. Našim úkolem je dítě pozorovat a být po ruce, pokud chce pomoci. Podporujeme soustředění dítěte, vymezujeme hranice a limity pro hru a činnosti. Vytváříme též atmosféru klidu, lásky a otevřenosti.

Montessori doma

Ptáte se, jestli jde zvládnou Montessori výchovu i doma? Určitě ano. Jako rodiče však budeme muset na sobě zapracovat, neustále se v této oblasti vzdělávat. Též je často nutné zapomenout na staré výchovné systémy, kterými jsme prošli ve svém dětství. Montessori není jen pro děti těch rodičů, kteří ve zlém vzpomínají na školu, která je stresovala. Je to systém, jenž našim dětem umožní stát se sebevědomími osobami a objevit svoji ideální cestu životem.

Máme obrovskou výhodu, protože informace o alternativních pedagogických metodách jsou dostupné, stejně tak, jako didaktické pomůcky a Montessori hračky. Už nejsou nedostupné ani z důvodu ceny. Řadu pomůcek si navíc snadno vyrobíme. Na internetu jsou zdarma i za pár korun různé šablony a návody k vytištění. Pokud jde o hračky nezapomeňte, že v Montessori méně znamená více. Takže vybírejte dítěti smysluplné věci na hraní a veďte k tomu i své okolí, třeba prarodiče. Skvělé hračky a didaktické pomůcky naleznete v našem E-shopu v sekci Hračky a hry pro děti